GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI

GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI

TÜRKİYE HARP MALÜLÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ 7. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI

1-      Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Yönetim Kurulunun 21.12.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı doğrultusunda Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.02.2024 tarihinde Cumartesi Günü Saat 11:00’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Kat:1 çok amaçlı Salonunda aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

2-      Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 17.02.2024 tarihinde Cumartesi Günü Saat 11:00’da Dernek Binamızda aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

3-      Olağan Genel Kurul duyurusu ayrıca; Dernek resmi web sitesinden (https://www.samsunsehitgazi.org) ve üyelerimize Dernek Mesaj Sistemi ile (SMS) olarak bildirilecektir.

Dernek Üyelerimizin Genel Kurul Toplantısına Katılmaları Önemle İlan Olunur.

 

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği

Samsun Şube Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.       Açılış ve Yoklama

2.       Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3.       Kuran Tilaveti

4.       Dernek Başkanı Necati Yılmaz’ın Açılış Konuşması

5.       Genel Kurul Divan Teşekkülünün Oluşturulması

6.       Oy Tasnif Komisyonunun Seçilmesi

7.       Hesap Komisyonunun Oluşturulması

8.       3 Yıllık Hesap Raporunun Okunması

9.       Yönetim ve Denetleme Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası

10.   Tahmini Bütçenin Okunması, Görüşülmesi ve Onayı

11.   Şube Başkanı, Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu ve Üst Kurul Seçimine Geçilmesi

12.   Oyların Tasnifi Sayılması

13.   Dilek ve Temenniler

14.   Kapanış

Dernek İrtibat Tel&Faks Numarası: 0 362 231 36 06