BİLGİLENDİRME

BİLGİLENDİRME
Değerli üyelerimiz ÖTV uygulama genel tebliğinde yapılan değişiklik Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.