BASINA VE KAMUOYUNA

Cumhuriyet'in kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ü, ebediyete intikalinin 72. yıl dönümü olan bugün sevgi, saygı ve gönül borcu duyarak rahmetle anıyoruz. Milletimizin, kendisine aydınlık yarınların kapılarını açan büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığını ve sevgisini, ülkenin dört bir yanında ortak bir düşünce ve ortak duygularla ifade ettiği, O’nun aziz hatırasının ortak hislerle yad edildiği bugün; herkese düşen en büyük görev; ''O’nu ve en büyük eseri olan Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, onun ideallerini, en ileri bir demokrasi bilinciyle hayata geçirmek ve böylece Ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaktır. Eşsiz komutan, kurtuluş sürecinde tüm gücünü ulusuna olan güveninden ve inancından almıştır. Milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu harekete geçirerek, ülkemizi parçalamak isteyenlere karşı büyük bir zafer kazanmış; askeri zaferini, kurduğu Cumhuriyet ve onu tamamlayan demokrasi ile taçlandırmıştır. Başlattığı savaşı, tüm ezilmiş ulusların davası olarak gören büyük önder, en güç koşullar altında bile insanımıza güvenilmesi, umudun hiçbir zaman yitirilmemesi gerektiğini bizlere öğretmiş ve milletimizin neleri başarabileceğini herkese göstermiştir. Böylece Türk tarihini şekillendirmekle kalmamış, dünya tarihine de damgasını vurmuştur. Büyük lider, milletinden aldığı güç ve destekle, vatanın kurtarılmasına öncülük etmiş, halk egemenliğine dayanan, yeni ve modern bir devlet kurarak, güzel yarınların temellerini atmıştır. Bireyi yurttaş konumuna yükselten Cumhuriyet rejimini kurarak, yurttaşlar arasında eşitliği sağlamış ve böylece herkese ülke yönetimine katılma ve ülkenin geleceğini belirleme hakkı vermiştir. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte ülkemiz, uygarlık yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiş, geleceğine güvenle bakan bir ülke durumuna gelmiştir. Bugün kendisini yeniden anan Milletimiz, O'nun kurduğu Cumhuriyet'le haklı olarak gurur duymaktadır. Ve Milletimiz, tüm dünyanın övgüsünü kazanan değerli Atası'nı, açtığı yolda ilerleyerek, gösterdiği hedeflere ulaşmak için çaba göstererek, demokratik Cumhuriyetimizi yeni eserlerle yücelterek, tüm kurum ve kurallarıyla sonsuza değin yaşatacaktır. Ulusumuzun ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük önder ve düşünce adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşlarımızın gönlündeki erişilmez yeri hiçbir zaman değişmeyecektir.   Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 77. yılında, bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. YÖNETİM KURULU...