5.OLAĞAN GENEL KURUL

GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI TÜRKİYE HARP MALÜLÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Yönetim Kurulunun 14.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı kararı doğrultusunda Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.02.2018 tarihinde Pazar günü Saat 11:00’daSamsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Kat:1 çok amaçlı Salonunda aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 18.02.2018 tarihinde Pazar günü Saat 11:00’da aynı adreste aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Olağan Genel Kurul duyurusu ayrıca; Dernek resmi web sitesinden (www.samsunsehitgazi.com) ve üyelerimizin ikamet adreslerine yazılı olarak yapılacaktır. Dernek Üyelerimizin Genel Kurul Toplantısına Katılmaları Önemle İlan Olunur.   Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Yönetim Kurulu GÜNDEM Açılış ve Yoklama Genel Kurul Divan Teşekkülünün Oluşturulması Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Yönetim ve Denetleme Kurulu Başkanlarınca Faaliyet Raporlarının Okunması Yönetim ve Denetleme Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası 2018-2020 Dönemine Tahmini Bütçenin Okunması ve Genel Kurulca İbraz Edilmesi Seçimlere Geçilmesi ve Oy Tasnifi için Komisyon Oluşturulması Dilek ve Temenniler Kapanış