31/01/2011:: ELEKTRİK TARİFELERİNDE İNDİRİM (ÖNEMLİ)

Elektrik Tarifesi İndiriminden Yararlanan Şehit Aileleri ile Muharip/Malül Gazilerin Dikkatine!!! Kasım 1995 tarih ve 22458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin Bakanlık ve Teşekkül Personeli ile Şehit Yakınları başlıklı H bendine istinaden ikamet ettiği meskeninde kullandığı elektrik enerjisi bedelinden %40 indirimden yararlanan Şehit Aileleri ile Muharip/Malül Gazilerin, Tedaş’a ait Samsun Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ)’ın, Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne satışından dolayı daha önce YEDAŞ Samsun Müdürlüğüne verilmiş olan elektrik kullanım indirimi talep dilekçe formlarının tekrar verilmesi gerektiği kurum tarafından bildirilmiştir. Bu itibarla Şehit Aileleri ile Muharip/Malül Gazilerin daha önce YEDAŞ’a ibraz etmiş oldukları Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tarafınıza Şehit veya Muharip’Malül Gazi maaşı bağlandığına dair belgenin yenilenerek, 14.02.2011 tarihine kadar bizzat şahsen YEDAŞ Elektrik Piyasası İl Koordinatörlüğüne (Abone Servisi) ibraz edilmesi gerekmektedir. Abone grubuna esas olacak belgenin 14.02.2011 tarihine kadar ibraz edilmemesi halinde elektrik tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılacaktır. Yapılan grup tespitine Şirketçe dâhil edildikleri abone grubuna 2 (iki) fatura dönemi içinde itiraz etmeyen müşteri Şirketin kararını kabul etmiş sayılmaktadır. Konuya bahis elektrik indirimi hakkından yararlanan Şehit Aileleri ile Muharip/Malül Gazilerimizin her hangi bir mağduriyet yaşamamaları için Derneğimiz Samsun Şubesi’nden temin edecekleri Elektrik İndirim talep formunu 14.02.2011 tarihine kadar doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü)’ne maaş aldıklarına dair onaylatarak YEDAŞ’a vermeleri önemle duyurulur. Not: YEDAŞ 6.Katta İşçi Personel Müdürlüğünde bulunan Yönetim Kurulu başkan Yardımcımız Hakan YİĞİT konuyla alakalı form-dilekçeleri toplayarak gerekli bilgi ve yönlendirmeleri yapmaktadır. Bilgilerinize. Üyelerimize Önemle Duyurulur. Samsun Şube Başkanlığı 31.01.2011