23/02/2009::ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDAN ÜCRETSİZ YARARLANMA

Özel Eğitim Kurumlarında Ücretsiz Veya Burslu Okutulacak Öğrenci Ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik 11 Şubat 2009 Tarih ve 27138 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereği Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutmada şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir. NOT: Bu Haktan Yararlanmak İsteyen Üyelerimiz Konuyla İlgili Yönetmelik ve Başvuru Formlarına Derneğimize Müracaat Ederek Temin Edebilirler. Samsun Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu İlgili Yönetmelik Maddeleri ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; e) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Ücretsiz Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı MADDE 5 – (1) Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutmada şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir…… Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin dağılımı Başvuru şartları MADDE 7 – (1) Kurumlarda ücretsiz okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerde; b) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş olması, c) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin davranış notu indirilmemiş olması şartları aranır. Ancak, kimsesiz ve maddi imkânlardan yoksun olan öğrenci ve kursiyerlere öncelik tanınır. (2) Şehit veya malûl gazi çocuklarından, ayrıca şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi istenir. Başvuru MADDE 8 – (1) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci ve kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-1) doldurarak başvurur. Ücretlerin iadesi MADDE 12 – (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, okul ve dershanelerde öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. Senet ve bonoları ise hemen iade edilir. (2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar. Ücretsiz okuma süresi MADDE 13 – (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir. (2) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocuklarını, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.