2015 Yılı Üye Aidatları.

Genel Merkezin almış olduğu karar doğrultusunda yıllık üye aidatları 35 TL. olmuştur. Bilgilerinize