2014 YILI EK ÖDEME (TÜTÜN İKRAMİYELERİ)

T.C.  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği   BASIN DUYURUSU   2014 Yılına Ait Ek Ödeme (Tütün İkramiyesi) Tutarları ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Mülga Hükümlerine  Göre Emekli, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların Maaşlarına Ait Ocak 2015 Zam Farklarının Ödenmesi 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 79 uncu maddesi gereğince; Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve harp veya vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2014 yılına ait Ek Ödeme (Tütün İkramiyesi) tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 30 Ocak 2015 tarihinde ödenecektir.   Bu kapsamda yer alan 52 bin 554 kişiye yapılacak toplam ödeme 91.561.305,08 TL’dir. Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (Erbaş, Er, Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 1.744,78 TL ile 3.172,32 TL arasında değişmektedir.   Maluliyet Derecesi Maluliyet Göstergesi Katsayı Ödenecek Tutarlar:   1. Derece; 40.000 0,079308 3.172,32 TL 2. Derece; 36.000 0,079308 2.855,09 TL 3. Derece; 31.000 0,079308 2.458,55 TL 4. Derece; 28.000 0,079308 2.220,62 TL 5. Derece; 25.000 0,079308 1.982,70 TL 6. Derece; 22.000 0,079308 1.744,78 TL   Ayrıca 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre 1.304.141 emekli, 74.741 malul, 613.405 dul veya yetim aylığı alan olmak üzere toplam 1.992.287 kişinin 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 2015 Şubat ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibari ile ödeme yapılacaktır. Buna göre;   A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;  1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak Döneminde aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,    2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat Döneminde aylık alanlara; Ocak, Şubat ayı olmak üzere 2 aylık tutarında,   3. Grupta Ocak-Şubat-Mart Döneminde aylık alanlara; Ocak, Şubat, Mart ayı olmak üzere 3 aylık tutarında,   B- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.   Toplam Fark Tutarı Ödemesi 139.850.237,42 TL’dir.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI