13/02/2009:: ASKERLİK KANUNU (MUAFİYET) DUYURUSU

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 13 Şubat 2009 Tarih ve 27140 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan Değişiklikler. MADDE 2 – 1111 Sayılı Kanunu 10’uncu maddesinin (9) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘’9. Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malül olanların: a) Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir. b) Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda: öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmaz. Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 12.04.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir. Bu bent hükümleri seferberlik ve savaş halinde uygulanmaz. ÜYELERİMİZE DUYURULUR Samsun Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu