09.04.2009:: MEHMETCİK VAKFI DUYURUSU

TSK Mehmetçik Vakfı Tarafından Derneğimize Gönderilen 5 ve 6. derece Gazilerimize Ödeme Yapılmasına Dair Yazı Aşağıda Belirtilmiştir. TSK MEHMETÇİK VAKFINDAN DUYURU 1. TSK Mehmetçik Vakfı Mütevelli Heyetinin 24 Mart 2009 tarihinde yapılan toplantısında alınan karar gereğince; Vakfımız tarafından 5 ve 6’ıncı derece Maluliyet Yardımı yapılmış olan malul gazi ve engelli Mehmetçiklerimize 2010 yılından itibaren, kişi başına 1.000,00 TL “Yıllık Nakdi Yardım” yapılacaktır. 2. Müteakip yıllarda yapılacak yardımlar ise TSK Mehmetçik Vakfı Mütevelli Heyeti kararları ile belirlenecektir. 3. Nakdi yardım ödemelerinde hak sahiplerinin müracaatları esas alınacaktır. Söz konusu yardımın yapılabilmesi için müracaatta bulunacak hak sahibi Mehmetçiklerimiz tarafından; a.1 Adet Yardım İstek Dilekçesi, b.1 Adet Nüfus Kayıt Örneği, c.1 Adet Vesikalık Fotoğraf, ç.T.C. Ziraat Bankasında açılan hesaba ait banka hesap cüzdanının okunaklı fotokopisi TSK Mehmetçik Vakfına gönderilecektir. Saygıyla duyurulur. Not: Dilekçe Örneğini Şubemizden Temin Edebilirsiniz ÜYELERİMİZE DUYURULUR Samsun Şube Başkanlığı