05/09/2011:: EĞİTİM-ÖĞRETİM YARDIMLARI (2011/2012)

05/09/2011:: EĞİTİM-ÖĞRETİM YARDIMLARI (2011/2012) Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Malul ve Şehitlerin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına yaptığı yardım miktarı belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamada, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 79. maddesi kapsamında bulunan Malul ve Şehitlerin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına, her yıl SGK tarafından ödenen eğitim-öğretim yardımının 2011-2012 dönemine ilişkin tutarlarının belirlendiği bildirildi. Buna göre, Malul ve Şehitlerin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına kişi başına yıllık; İlköğretim (1–8. sınıflar için): 966,90 TL, Lise İçin: 1.450,35 TL, Yüksekokul İçin: 1.933,80 TL olarak tespit edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2011/2012 Dönemi Eğitim-Öğretim yardımını alabilmek için yapılan başvurular kabul edilmeye başlanmıştır. Dilekçe ve okuldan alınan öğrenim belgesi ile birlikte; Subay-Astsubaylar İçin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire Başkanlığı’na, Er ve Erbaşlar İçin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Daire Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. Okuldan Alınan öğrenim belgesinin üzerinde özellikle 2011-2012 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulumuzun Öğrencisidir ibaresi olması gerekmektedir. Bu ibareyi belgenin aslının üzerine Okul Müdürü el yazısıyla yazarak paraf etmesi gerekmektedir. Hak sahiplerine eğitim öğretim yardımları, Eylül ayından Aralık ayı sonuna kadar Kurum kayıtlarına geçecek şekilde dilekçe ile gönderecekleri öğrenci belgelerine istinaden başvurularını izleyen ay içinde ödenecektir. Buna göre; — Aylıklarını T. Halk Bankası A.Ş. şubelerinden alanlara ait eğitim öğretim yardımı ödemeleri, yine aynı banka şubesine, — Aylıklarını T. Halk Bankası A.Ş. dışındaki banka, finans kurumları ve PTT aracılığı ile alanlara ait eğitim öğretim yardımı ödemeleri ise, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığı ile on-line olarak yapılacaktır. Not: S.G.K. Dilekçe Üst Başlığı ve Yazışma Adresi Er/Erbaş ile Subay/Astsubay için aşağıdaki şekilde olacaktır. (Er/Erbaşlar İçin) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Primsiz Ödemeler Daire Başkanlığına Adres: Tuna Caddesi No.7 Kızılay / ANKARA (Subay-Astsubaylar İçin) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire Başkanlığı Adres: Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:20 Balgat/ANKARA Aşağıda Örneği Bulunan Başvuru Dilekçesini Derneğimizden de temin edebilirsiniz. Üyelerimize Duyurulur. Samsun Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu DİLEKÇE ÖRNEĞİ (Er ve Erbaş Malül/Gaziler İçin) T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Primsiz Ödemeler Daire Başkanlığına Adres: Tuna Caddesi No.7 Kızılay / ANKARA Konu: T.Eğitim-Öğretim Yardımı Öğrenimde bulunan çocuğuma/çocuklarıma ait 2011-2012 Öğretim Yılı T.Eğitim-Öğretim yardımının tarafıma ödenebilmesi için gerekli olan öğrenci öğrenim belgesi/belgeleri ve diğer belgeler ilişikte tarafınıza gönderilmiştir. Gereğini bilgilerinize arz ederim. SAYGILARIMLA Tarih: …/…/… Adı Soyadı İmza TC.Kimlik No : ………………………. Emekli Sicil No : ………………………. Adres : SAMSUN Tel : 0362 Ekler: 1. Öğrenci Öğrenim Belgesi/Belgeleri (…adet) 2. Emekli Tanıtım Kartı Fotokopisi (…adet) 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (…adet) (Not: İlk Defa Gönderecekler İçin) DİLEKÇE ÖRNEĞİ (Subay ve Astsubay Malül/Gaziler İçin) T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire Başkanlığı’na Adres: Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:20 Balgat/ANKARA Konu: T.Eğitim-Öğretim Yardımı Öğrenimde bulunan çocuğuma/çocuklarıma ait 2011-2012 Öğretim Yılı T.Eğitim-Öğretim yardımının tarafıma ödenebilmesi için gerekli olan öğrenci öğrenim belgesi/belgeleri ve diğer belgeler ilişikte tarafınıza gönderilmiştir. Gereğini bilgilerinize arz ederim. SAYGILARIMLA Tarih: …/…/… Adı Soyadı İmza TC.Kimlik No : ………………………. Emekli Sicil No : ………………………. Adres : SAMSUN Tel : 0362 Ekler: 1. Öğrenci Öğrenim Belgesi/Belgeleri (…adet) 2. Emekli Tanıtım Kartı Fotokopisi (…adet) 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (…adet) (Not: İlk Defa Gönderecekler İçin) DİLEKÇE ÖRNEĞİ (Şehit Yakınları İçin) T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire Başkanlığı’na Adres: Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:20 Balgat/ANKARA Konu: T.Eğitim-Öğretim Yardımı Öğrenimde bulunan çocuğuma/çocuklarıma ait 2011-2012 Öğretim Yılı T.Eğitim-Öğretim yardımının tarafıma ödenebilmesi için gerekli olan öğrenci öğrenim belgesi/belgeleri ve diğer belgeler ilişikte tarafınıza gönderilmiştir. Gereğini bilgilerinize arz ederim. SAYGILARIMLA Tarih: …/…/… Adı Soyadı İmza TC.Kimlik No : ………………………. Emekli Sicil No : ………………………. Adres : SAMSUN Tel : 0362 Ekler: 1. Öğrenci Öğrenim Belgesi/Belgeleri (…adet) 2. Emekli Tanıtım Kartı Fotokopisi (…adet) 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (…adet) (Not: İlk Defa Gönderecekler İçin)