02/06/2009::ÖZEL HASTANELERDE MUAYENE KATILIM PAYI

Danıştay Onuncu Dairesinin kararı doğrultusunda SGK ile sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için 10 TL olarak alınan muayene katılım payı 2 TL’ye indirildi. SGK internet sitesinden yaptığı şu açıklama ile kararı duyurdu. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” başlıklı (6.1) numaralı maddesi ile ilgili olarak Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı doğrultusunda; 02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere; Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır. Samsun Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu KARARA İLİŞKİN GENELGE T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı Sayı: B.13.1.SGK.0.1/GSS/496 Konu: Danıştay kararı Tarih: 1 Haziran 2009 GENELGE 2009/77 Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı ile 29/9/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı (6.1) numaralı maddesinin birinci fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütülmesi durdurulmuş ve yürütmenin durdurulması kararı 04.05.2009 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir. Bu itibarla söz konusu Danıştay Kararı ve karar gerekçeleri doğrultusunda Kurumumuzca gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere; 1. 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı (6.1) numaralı maddesinde yer alan tutarlar uygulanmayacaktır. 2. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacaktır. 3. Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır. Bu Genelge 02/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bilginizi ve gereğini rica ederim.